malarstwo i rysunek
pastel4Mika
Portret kobiety, 2018, suchy pastel, 30x23