malarstwo i rysunek
pochodkopek
Pochód kopek, 2006, pastel olejny, 46x66